Головна Малому бізнесу Клієнт-банк

Система IFOBS «Клієнт – Банк»

Система iFOBS «Клієнт-Банк» - система дистанційного обслуговування рахунків Клієнта, що дозволяє забезпечити ефективний і безпечний зв'язок із Банком за допомогою захищених каналів зв'язку мережі Інтернет.
Умови Депозиту:

ВХІД до Системи iFOBS

Послуги:
 • доступ до інформації про поточні/депозитні/кредитні рахунки в режимі 24/7;
 • моніторинг статусів операцій та відправлених документів;
 • архів усіх надісланих платіжних доручень;
 • платежі у гривні та іноземних валютах/банківських металах;
 • доручення на купівлю/продаж/розподіл іноземної валюти/банківських металів;
 • щоденні курси обміну валют НБУ;
 • виписки по рахунках у будь-якому розрізі;
 • можливість роботи кількох користувачів з різними правами доступу;
 • автоматизація управління зарплатними проектами (зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників);
 • обмін листами та іншими документами з Банком;
 • формування аналітичної інформації для управління та контролю грошових операцій;
 • обмін інформацією із зовнішніми системами фінансової звітності, інтеграція з Вашим бухгалтерським програмним забезпеченням,
 • отримання інформації за рахунками (поточні та карткові рахунки) та договорами (кредити, депозити),
 • здійснення регулярних платежів платежів, типових платежів (за шаблонами), операцій за кредитами та депозитами (погашення кредиту, перерахування суми з ощадного рахунку на поточний рахунок, поповнення ощадного рахунку);
 • отримання фінансової інформації (курси валют, ставки за кредитами та депозитами, тарифи на послуги та ін.) та довідкової інформації (довідники кореспондентів, призначень платежів клієнта та ін.);
 • обмін повідомленнями та файлами з Банком,
 • замовлення готівкових коштів для отримання в касі будь-якого відділення АТ «МР БАНК».

УВАГА!
Пам'ятка користувачів системи дистанційного обслуговування клієнтів IFOBS
Посібник користувача (Web-клієнт)
Посібник користувача (Win32-клієнт)
Інструкція з оформлення заявки на замовлення готівки
Пам'ятка користувача Системи iFobs щодо надання Послуги Банку «Платежі під надходження грошових коштів»


Переваги:

 • доступні інтерфейси;
 • безпечні канали зв'язку;
 • відсутність необхідності відвідувати Банк;
 • доступ до інформації щодо рахунків і договорів у режимі online.
 • Для підключення послуги Вам необхідно звернутися до відділення АТ «МР БАНК», в якому проводиться розрахунково-касове обслуговування компанії, і підписати відповідний договір про надання послуги.
Порівняти з іншим видом депозиту: