Головна Приватним клієнтам

Кредитні картки із пільговим періодом

Кредитні картки АТ «МР БАНК» для фізичних осіб:

  • кредитна картка з пільговим періодом: оформлюється тільки клієнтам, що отримують заробітну плату на картку Банку, в рамках укладених зарплатно - карткових проектів з групами компаній «РУСАЛ», «АрселорМиттал Кривий Ріг», «НАСОСЕНЕРГОМАШ», АТ «МР БАНК», ТОВ Білоцерківський завод «Трібо», ТОВ «Юамед Хелскеа Венчерз», ОП Електротехнічна корпорація «ЕЛКОР», ТОВ «Бруклін-Київ», ТОВ «Брукхаймер Інвестментс», ТОВ «Технохімреагент», ТОВ «Техенергохім», ТОВ «Бюро Веритас Україна» ​;
  • кредитна картка VIP з пільговим періодом: оформлюється клієнтам сегменту Private / Особливо заможного сегменту.

 

Кредитна картка з пільговим періодом

 
Сума кредитного ліміту: від 1 000,00 грн. до 250 000,00 грн.
Процентна ставка: - під час дії пільгового періоду: 0,000001% річних в гривні;
- після закінчення пільгового періоду: 41% річних в гривні.
Термін дії пільгового періоду: до 45 днів.
Вид процентної ставки: фіксована.
Форма надання кредиту: відновлювальна кредитна лінія.
Термін дії картки/кредитного ліміту 2 роки з можливістю перевипуску картки і подовження ліміту на новий термін.
Реальна відсоткова ставка*: 50,00%.

* Розрахунок реальної відсоткової ставки (враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум і термінів проведення клієнтом операцій з використанням карти в межах ліміту кредитної лінії) виконаний на підставі прогнозу завантаження кредитної лінії з 1-го числа місяця і за умови використання клієнтом кредиту в сумі 250 000 гривень з подальшим щомісячним погашенням кредиту виключно в сумі мінімального платежу (та процентів (за наявності)) і подальшим використанням кредиту в межах ліміту кредитної лінії.

 

 

Кредитна картка VIP з пільговим періодом

 
Сума кредитного ліміту: від 200 000,00 гривень до суми, що розраховується відповідно до затвердженої Банком методики щодо розрахунку можливого ліміту кредиту
Процентна ставка: - під час дії пільгового періоду: 0,1% річних в гривні;
- після закінчення пільгового періоду: 35% річних в гривні.
Термін дії пільгового періоду: до 45 днів.
Вид процентної ставки: фіксована.
Форма надання кредиту: відновлювальна кредитна лінія.
Термін дії картки/кредитного ліміту 2 роки з можливістю перевипуску картки і подовження ліміту на новий термін.
Реальна відсоткова ставка*: 40,60%.

* Розрахунок реальної відсоткової ставки (враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум і термінів проведення клієнтом операцій з використанням карти в межах ліміту кредитної лінії) виконаний на підставі прогнозу завантаження кредитної лінії з 1-го числа місяця і за умови використання клієнтом кредиту в сумі 250 000 гривень з подальшим щомісячним погашенням кредиту в сумі платежу 5% від суми кредиту (та процентів (за наявності)) і подальшим використанням кредиту в межах ліміту кредитної лінії.

 

 

Як погашати заборгованість?

 

  • Автоматично із зарплатної картки, оформленої в МР БАНКУ.
  • Цілодобово в системі інтернет-банкінгу "Платіжний портал".
  • Цілодобово в банкоматах Банку за допомогою функції прийому коштів Cash-In.
     
  • Для оформлення кредиту необхідно звернутися до Банку з ідентифікаційними документами та підписати відповідний пакет документів. При цьому, для того, щоб оформити картку з пільговим періодом, потрібно бути клієнтом встановлеї Банком цільової групи клієнтів (для кредитних карток з пільговим періодом - отримувати заробітну платню на картку Банку, в рамках одного з укладених зарплатно - карткових проектів з групами компаній «РУСАЛ» або «АрселорМиттал Кривий Ріг» або «НАСОСЕНЕРГОМАШ» або АТ «МР БАНК», для кредитних карток VIP з пільговим періодом - бути клієнтом сегменту Private / Особливо заможного сегменту).

Ознайомтесь з Договором банківського обслуговування в АТ "МР БАНК".

При користуванні послугою Банку у Клієнта виникають права та обов'язки за договором про надання послуг. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань за договором для Клієнта можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме: Банком може бути приняте рішення про відмову Банку від надання послуги, призупинення операцій і т.п. Детально з наслідками невиконання зобов'язань можна ознайомитися в проекті "Договору про відкриття та обслуговування Поточного рахунку з карткою з лімітом кредитної лінії та випуском Картки" та в Договорі банківського обслуговування у розділах «Встановлення кредитного ліміту», «Відповідальність сторін» та «Поточний рахунок з карткою».

Клієнт може достроково повернути кредит без застосування штрафних санкцій.

Договір може бути достроково розірваний на вимогу або за ініціативою однієї із сторін в порядку визначеному договором про надання послуги та/або законодавством. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнтові, також на прохання Клієнта надається проект договору для ознайомлення.

Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору відповідно до Законодавства. Про намір відмовитися від договору Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі в строк до 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору. При цьому, протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, Клієнт зобов'язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Пакет документів