Головна Приватним клієнтам

Архів кредитів

Оформлення кредитних заявок і видача кредитів тимчасово призупинені.

Кредитна картка з пільговим періодом

 
Сума кредитного ліміту: до 250 000 грн.
Строк: від 6 місяців до 5 років.
Процентна ставка: - під час дії пільгового періоду: 0,000001% річних в гривні;
- після закінчення пільгового періоду:
  • 41% річних в гривні – для клієнтів-держателів зарплатних карток;
  • 45% річних в гривні – для інших клієнтів.
Термін дії пільгового періоду: до 45 днів.
Вид процентної ставки: фіксована.
Форма надання кредиту: відновлювальна кредитна лінія.
Термін дії картки/кредитного ліміту 2 роки з можливістю перевипуску картки і подовження ліміту на новий термін.
Реальна відсоткова ставка*: - 46,59% для клієнтів-держателів зарплатних карток;

- 51,50% - для інших клієнтів.
Розрахунок реальної відсоткової ставки (враховуючи неможливість заздалегідь точного визначення сум і термінів проведення клієнтом операцій з використанням карти в межах ліміту кредитної лінії) виконаний на підставі прогнозу завантаження кредитної лінії з 1-го числа місяця; припущення, що в кожному календарному місяці 30 днів і за умови використання клієнтом кредиту в сумі 250 000 гривень з подальшим щомісячним погашенням кредиту виключно в сумі мінімального платежу і подальшим використанням кредиту в межах ліміту кредитної лінії.

Як погашати заборгованість?

  • Автоматично із зарплатної картки, оформленої в Сбербанку.
  • Цілодобово в системі інтернет-банкінгу «Сбербанк Онлайн».
  • Цілодобово в банкоматах Банку за допомогою функції прийому коштів Cash-In.

Оформлення кредитних заявок і видача кредитів тимчасово призупинені.

Ознайомтесь з Умовами банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК».

 

Інформація щодо змінюваної процентної ставки

Змінювана процентна ставка складається з базової процентної ставки та маржі.

Маржа вказується в кредитному договорі та фіксується на увесь строк дії кредитного договору.

Базова процентна ставка – значення Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб на 12 місяців (далі – UIRD 12М).

UIRD 12М (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – значення індикативної ставки в гривні, що розраховується компанією Thomson Reuters з використанням методики, розробленої спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, що оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за Київським часом та публікується на офіційній web-сторінці Thomson REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (http://bank.gov.ua/) та будь-яких засобах масової інформації на свій розсуд.

Перегляд змінюваної процентної ставки здійснюється Банком щорічно (з дня укладення кредитного договору) першого числа місяця, що відповідає календарному місяцю, в якому укладено кредитний договір. При цьому розмір базової процентної ставки встановлюється в розмірі значення UIRD 12М за станом на 12 число календарного місяця, що передує місяцю, в якому встановлюється процентна ставка. Якщо таке 12 число є вихідним днем або святковим чи неробочим днем, то застосовується значення UIRD 12M за попередній робочий день.

З 01.03.2021 р. розмір базової ставки (UIRD 12M) у грн – 8.28% річних (значення UIRD за 12.02.2021 р.)

Розмір базової ставки (UIRD 12M) в грн. за кредитними договорами, укладеними після 01.12.2011р.За кредитними договорами, укладеними по 30.11.2011 р. (включно), з 10.01.2021 р. значення середньозваженої процентної ставки за депозитами в національній валюті строком до одного року, що залучені банками на рахунки домашніх господарств, що опубліковані НБУ — 8,5%.