Головна Приватним клієнтам Поточний рахунок

Поточний рахунок

Здійснюйте найбільш популярні розрахунково-касові операції за допомогою поточного рахунку.
Переваги :
  • Відкрити поточні рахунки можливо в національній, іноземній валюті (доларах США, євро, російських рублях, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих і китайських юанях)
  • Через поточний рахунок в Банку можна швидко і на вигідних умовах здійснити перекази по Україні, а також отримати на рахунок грошові кошти від фізичних та юридичних осіб.
  • Відправляти та отримувати грошові перекази "SWIFT» Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (міжнародна міжбанківська система здійснення платежів).
  • Операції по поточному рахунку здійснюються в будь-якому відділенні Сбербанку і в «Платіжному порталі» 

     
 
Основні тарифи"    
Зарахування коштів на Поточний рахунок безкоштовно                                                                             
Видача готівки з Поточного рахунку                                                                 

від 0,7% + 10 грн. 

до 1,7% + 10 грн.

             
Переказ коштів в гривні

від 0,1% мін. 10 грн. макс. 1000 грн.

до 0,5% мін. 20 грн. макс. 2500 грн.                  

   

 

"Решту Тарифів по Поточним рахункам

     

Починаючи з 05.06.2019р. відкриття нових поточних рахунків в банківських металах не проводиться.

Важливо! Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриті для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Для відкриття поточного рахунку, відвідайте найближче відділення банку і підпишіть відповідний документ про відкриття і обслуговування поточного рахунку в національній або іноземній валюті (Договір, Заява-Договір, тощо)

Реквізити для зарахування коштів на поточні рахунки.


Важлива інформація
 

Банк приймає до виконання документи на перерахування коштів, в яких заповнений рахунок в стандарті IBAN (International Bank Account Number)  — стандартизований міжнародний формат номера рахунку, що складається з літер та цифр, який крім номера рахунку містить у собі код країни (UA) та МФО банку.

IBAN  поширюється на поточні та депозитні  рахунки фізичних/фізичних осіб-підприємців/юридичних осіб, рахунки умовного зберігання (ескроу), кореспондентські рахунки банків та внутрішньобанківські рахунки, бюджетні рахунки, відкриті Казначейством України.
 


 

Номер банківського рахунку IBAN складається з 29 символів у такій послідовності:

UA +  NN + ХХХХХХ + 00000 + ХХХХХХХХХХХХХХ

UA - код країни. Відображається великими літерами (UA) та визначає код країни, у якій функціонує фінансова установа, що обслуговує IBAN.

NN - контрольна сума. 2 цифри, розраховані відповідно до алгоритму розрахунку контрольної суми (MOD 97−10);

ХХХХХХ — код (МФО) банку. Для банків України це 6-значний цифровий код фінансової установи, що обслуговує рахунок клієнта.

00000 — нулі, що доповнюють (за потреби) IBAN до 29 знаків.

ХХXX…ХХ — номер рахунку клієнта в банку.
 

Для відкриття Поточного рахунку необхідно звернутися до Банку з ідентифікуючими документами та підписати відповідний Пакет документів.

Відкриття та обслуговування Депозитних вкладів здійснюється Банком відповідно до Тарифів РКО про відкриття поточних та депозитних рахунків, що діють на момент заключення договору.

При користуванні послугою Банку у Клієнта виникають права та обов'язки за договором про надання послуг. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань за договором для Клієнта можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме: Банком можуть застосовуватися штраф, пеня за прострочення сплати платежів, відмова Банку від надання послуги, призупинення операцій і т.п. Детально з наслідками невиконання кожного виду договору про надання банківської послуги можна ознайомитися в Договором банківського обслуговування, розділ "Поточний рахунок".

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг як обов'язкову умову надання цих послуг.

Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнтові, також на прохання Клієнта надається проект договору для ознайомлення.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

                
Пакет документів                  Депозити