Головна Приватним клієнтам Кредити

Інформація щодо змінюваної процентної ставки

На сторінці представлена інформація, необхідна усім клієнтам, які уклали кредитний договір.

Змінювана процентна ставка складається з базової процентної ставки та маржі.

Маржа вказується в кредитному договорі та фіксується на увесь строк дії кредитного договору.

Базова процентна ставка – значення Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб на 12 місяців (далі – UIRD 12М).

UIRD 12М (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – значення індикативної ставки в гривні, що розраховується компанією Thomson Reuters з використанням методики, розробленої спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, що оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за Київським часом та публікується на офіційній web-сторінці Thomson REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (http://bank.gov.ua/) та будь-яких засобах масової інформації на свій розсуд.

Перегляд змінюваної процентної ставки здійснюється Банком щорічно (з дня укладення кредитного договору) першого числа місяця, що відповідає календарному місяцю, в якому укладено кредитний договір. При цьому розмір базової процентної ставки встановлюється в розмірі значення UIRD 12М за станом на 12 число календарного місяця, що передує місяцю, в якому встановлюється процентна ставка. Якщо таке 12 число є вихідним днем або святковим чи неробочим днем, то застосовується значення UIRD 12M за попередній робочий день.

З 01.07.2020 р. розмір базової ставки (UIRD 12M) в грн. – 10.88% річних (значення UIRD за 12.06.2020 р).

Розмір базової ставки (UIRD 12M) в грн. за кредитними договорами, укладеними після 01.12.2011р.

За кредитними договорами, укладеними по 30.11.2011 р. (включно), з 10.04.2020 р. значення середньозваженої процентної ставки за депозитами в національній валюті строком до одного року, що залучені банками на рахунки домашніх господарств, що опубліковані НБУ — 13,2%.