Головна Про Банк Інформування клієнтів

Інформування клієнтів

АТ «СБЕРБАНК» сумлінно виконує вимоги законодавства України.

З метою дотримання права клієнтів на інформацію, АТ «СБЕРБАНК» надає своїм клієнтам та особам, які мають намір скористатись послугами  АТ «СБЕРБАНК» (надалі – «клієнти»), інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація розміщена у вільному доступі в мережі Інтернет на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК»  www.sbrf.com.ua у відповідних розділах.

1) Особа, яка надає фінансові послуги:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» , скорочене найменування «АТ «СБЕРБАНК»»

(надалі  АТ «СБЕРБАНК» також може іменуватись «Банк»).

Відомості щодо місцезнаходження, номерів телефонів, адреси електронної пошти містяться на веб-сайті Банку у розділі «Про банк» -  «Банк сьогодні», сторінка «Загальні відомості». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/main_info1/; адреси відділень Банку, за якими приймаються скарги споживачів послуг, містяться на веб-сайті Банку у розділі «Філіальна мережа в Україні». Ознайомитись можливо також перейшовши за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/branches/;

Інформація щодо включення АТ «СБЕРБАНК» до Державного реєстру банків міститься на веб-сайті Банку у розділі «Про банк» - «Банк сьогодні», сторінка «Загальні відомості». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/main_info1/;

Інформація щодо наявності у Банка права на надання відповідних послуг  міститься на веб-сайті Банку у розділі «Про Банк»-«Ліцензії», документ «Банківська ліцензія №198 від 18.12.20 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Контактна інформація Національного Банку України, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Банку:

Адреса Національного банку України: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

Телефон: 0 800 505 240 (Ваш телефон має працювати у тоновому режимі).

Звернення громадян:

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.

Телефон: 0 800 505 240

Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.
(Детальніше можливо ознайомитися за посиланням: https://bank.gov.ua/contacts-details).

2) Інформація про послуги, що надає Банк, в тому числі загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат, містяться на веб-сайті Банку у  відповідних розділах: «Приватним клієнтам», «Малому бізнесу», «Корпоративному бізнесу»  та/або у Тарифах, розміщених за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/ (розділ «Пакети документів»).

Якщо інформацію про загальні суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, щодо окремих послуг Банку не може бути розміщено на веб-сайті Банку, то перед укладенням відповідного договору Банк надає її клієнту в письмовій або електронній формі.

3) Фінансові та/або інші послуги надаються Банком на підставі Договору щодо банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК».

Договір щодо банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Договір) складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до Договору в цілому.

Публічною частиною Договору є Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК»*.

У разі, якщо клієнтом є фізична особа, то для ознайомлення використовуються Умови банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК». У разі, якщо клієнтом є юридична особа-резидент, відокремлений підрозділ, що здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи-резидента, фізична особа – підприємець, фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, юридична особа-нерезидент, іноземний інвестор, представництво юридичної особи-нерезидента в Україні, то для ознайомлення використовуються Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК».

Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» оприлюднені та доступні для ознайомлення клієнтами на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК»:

Умови банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК»  містяться у розділі «Пакети документів». Ознайомитись можливо також перейшовши за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/.

Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК» містяться у розділі «Пакети документів». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/.

 Відповідні Договори про надання послуг та/або Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» містять інформацію про право клієнта на відмову від договору, прямо передбаченого такими Умовами,  строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на таку відмову, а також інші умови використання права на відмову від відповідного договору; мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); наявність у клієнта права розірвати чи припинити відповідний договір, права дострокового виконання відповідного договору, а також наслідки таких дій; порядок внесення змін та доповнень до відповідного договору; неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за відповідним договором без письмової згоди споживача фінансової послуги тощо.

Індивідуальною частиною Договору є відповідний договір щодо надання визначених у такому договорі послуг Банку певного виду, укладений у письмовій формі між АТ «СБЕРБАНК» та клієнтом. Порядок  укладення  таких договорів визначається Умовами банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК». Зміст кожного договору може бути зафіксований у декількох документах, як у паперовій формі, так і у формі  електронного документу.

Договори в розрізі послуг оприлюднені та доступні для ознайомлення клієнтами на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланнями: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/ та https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/10/.

Фінансові та/або інші послуги надаються Банком також на підставі іншого договору щодо надання фінансових послуг. Інформацію про такий договір перед його укладенням Банк надає клієнту в письмовій або електронній формі.

Банк не має права вносити зміни в договір c фізичними особами в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено договором або законом.

4) Механізми захисту прав споживачів послуг АТ «СБЕРБАНК»

АТ «СБЕРБАНК» забезпечує фізичним особам (клієнтам та особам, що тільки мають намір скористатись послугами Банку, надалі  обидві категорії осіб іменуються «споживачі»), захист їх прав відповідно до законодавства України. 

В Україні питання щодо захисту прав споживачів регулюються наступними документами:

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • Закон України «Про споживче кредитування»;
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • інші нормативно-правові акти, що містять положення про захист прав споживачів.

Захист прав споживачів послуг Банку ґрунтується на таких принципах:

 • відповідальне ставлення до всіх категорій споживачів послуг Банку;
 • своєчасне надання повної, точної та достовірної інформації про послуги Банку та про  фінансовий стан Банку;
 • розміщення відповідної інформації з метою забезпечення обізнаності споживачів послуг Банку, отримання ними знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням послугами Банку;
 • відповідальна ділова поведінка представників Банку;
 • забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів послуг Банку від шахрайства та зловживань;
 • забезпечення захисту персональних даних споживачів послуг Банку;
 • впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання послуг Банку.

З метою захисту прав споживачів Банк забезпечує наступний комплекс заходів:

1. Можливість позасудового розгляду скарг споживачів послуг Банку.

Клієнти мають право звернутися до Банку із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності Банку, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами  про їх порушення.

Звернення може бути оформлено за вибором  клієнтом:

 • у письмовому вигляді за поштовою та/або електронною адресою;
 • в усному вигляді - при зверненні до місць надання послуг клієнтам;
 • за допомогою засобів телефонного зв'язку через Контакт-Центр Банку.

Розгляд звернень споживачів здійснюється у строки, визначені законодавством України.

Клієнт має право звернутися як особисто, так і через уповноважену особу. Адреси відділень АТ «СБЕРБАНК», за якими приймаються звернення, містяться на веб-сайті Банку у розділі «Філіальна мережа в Україні». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/branches/;

Більш детальна інформація щодо порядку подання та розгляду звернень споживачів міститься на веб-сайті Банку у розділі «Про банк» -  «Звернення клієнтів». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням:  https://ua.sbrf.com.ua/appeal/

2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

АТ «СБЕРБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Детальніше вказано на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/10/.

ОБРОБКА І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних клієнтів АТ «СБЕРБАНК».

Шановні Клієнти!

Повідомляємо вас, що АТ «СБЕРБАНК» здійснює обробку наданих вами персональних даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються чинним законодавством України, виконання умов договорів, які були / будуть укладені Банком, реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами, з метою збільшення кількості Клієнтів та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, а також з метою внесення зазначених даних до реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстри обтяження майна, направлення різного роду інформаційних повідомлень і т.п.

Склад ваших персональних даних визначається як будь-які надані вами дані при встановленні договірних та інших правовідносин з Банком.

Обробка персональних даних, які відносяться до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Власником бази персональних даних Клієнтів є АТ «СБЕРБАНК», мета, з якою Банк вносить ваші персональні дані в базу персональних даних клієнтів, вказана вище.

Персональні дані передаються третім особам виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства України. Ваші персональні дані можуть надаватися, зокрема, органам державної влади і місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до наданої вами згоди на обробку персональних даних та у порядку, встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.

Повідомляємо також ваші права як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»:
Стаття 8. Права субєкта персональних даних

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Додаткова інформація з питань захисту даних в Банку міститься на веб-сайті Банку за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/data_protection/


Інформування клієнтів

 
 

* Під Умовами банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» розуміються Умови банківського обслуговування
фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК» та Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК» при спільному згадуванні.