Головна Приватним клієнтам Важлива інформація

Оголошення кредиторам фізичним особам

Інформуємо, що фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до Банку щодо його майнових зобов’язань в сумі вимог, що перевищують гарантовану Фондом суму в 200 тис.грн., є Кредиторами банку

Кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку після  прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

В зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні Банком та Фондом прийнято рішення про включення до Реєстру акцептованих вимог всіх Кредиторів-фізичних осіб, які мають вимоги до Банку щодо його майнових зобов’язань відповідно до даних Банку незалежно від факту надходження заяви такого Кредитора.

В той же час, для здійснення подальших виплат на задоволення кредиторських вимог фізичних осіб, Банку необхідно отримати інформацію про банківські реквізити такого Кредитора. Такі банківські реквізити в обов’язковому порядку повинні міститись у відповідній заяві Кредитора про визнання кредиторських вимог, яка може бути подана в один з таких способів:

  • або письмово на адресу, вказану в оголошенні про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку;
  • або безпосередньо за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу банку (тобто, у відділенні банку);
  • або шляхом надсилання скан/фото копії заяви про визнання вимог на ел.адресу  АТ «МР БАНК»: credit-personal@irbank.ua.

При цьому, кредиторські вимоги можуть заявлятись Кредиторами банку як з визначенням обсягу (суми) кредиторських вимог, так і без визначення такого обсягу. Тобто, в разі коли Кредитору станом на дату подання заяви про визнання вимог до банку не відома точна сума його вимог, для включення вимог до реєстру достатньо самого факту звернення з такою заявою.


Окремо повідомляємо, що з врахуванням запровадження воєнного стану в України, Банком та Фондом на даний час опрацьовується питання можливості здійснення виплат на задоволення вимог Кредиторів-фізичних осіб через банки-агенти шляхом випуску віртуальних карт на ім’я Кредиторів-фізичних осіб.


Про можливість отримати кошти на віртуальну карту банків-агентів Кредиторів-фізичних осіб буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду та на сайті Банку.


Зразок заяви кредитора розміщено на офіційному сайті Фонду (на сторінці «Вкладникам та кредиторам», «Кредиторам»).

У разі змін щодо порядку заявлення вимог Кредиторів, відповідна інформація буде невідкладно розміщена на сайті Банку, в зв’язку з чим просимо Вас уважно відстежувати публікації на офіційному веб-сайті Банку!