Головна Приватним клієнтам Депозити

Вклад на вимогу

Вклади на вимогу рекомендуються для тих, хто бажає зберегти гроші та при цьому мати вільний доступ до них у випадку необхідності.


Умови вкладу на вимогу "Ощадний рахунок"

 • Мінімальна сума депозиту - 0,01 грн., 0,01 цент/євроцент
 • Відкриття депозиту -  у відділеннях банку, а також через "Платіжний портал" 
 • Сплата процентів - проценти сплачуються щомісячно згідно диференційованої ставки в залежності від залишку на вкладі. 
 • Поповнення - дозволяється, без обмежень. Поповнювати депозит можна через каси банку або "Платіжний портал".
 • Часткове або повне зняття - дозволяється, без обмежень
 • Строки розміщення - не обмежені.
 • Розміщення коштів на Ощадний рахунок та повернення депозитних коштів відбувається з/на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. З тарифами та умовами обслуговування поточного рахунку можна ознайомитись на сторінці Поточні рахунки

 

Умови вкладу на вимогу "Прибутковий рахунок"

 • Мінімальна сума депозиту - 0,01 грн., 0,01 цент/євроцент
 • Відкриття депозиту - відкриття Прибуткового рахунку відбувається одночасно з відкриттям нового рахунку з випуском електронного платіжного засобу.
 • Сплата процентів - проценти нараховуються за кожен день на суму фактичного залишку коштів на карткового рахунку, виплачуються щомісячно в передостанній робочий день місяця шляхом перерахування Прибутковий рахунок.
 • Поповнення - дозволяється, без обмежень. Поповнювати депозит можна через каси банку або "Платіжний портал" .
 • Часткове або повне зняття - дозволяється, без обмежень. Цілодобовий доступ до Прибуткового рахунку в "Платіжний портал" , банкоматах Банку та через Контакт-центр. Детальніше про операції на Прибутковому рахунку.
 • Строки розміщення - не обмежені.

 

 

Процентні ставки по вкладу на вимогу "Ощадний рахунок":

 

Валюта депозиту

% річних для терміну (місяць)

   
До 1000 грн/50 доларів США/ 50 євро Від 1000 грн/50 доларів США/ 50 євро    
Гривня 0,10% 4,00%    
Долар США 0,01% 0,01%    
Євро 0,01% 0,01%    

 

 

Процентні ставки по вкладу на вимогу "Прибутковий рахунок":

 

Валюта депозиту

 

 

% річних для терміну (місяць)

   
на будь яку суму      
Гривня 4,00%    на будь яку суму                                                                                                                       
Долар США 0,01%   на будь яку суму                                                                                                                       
Євро 0,01%    на будь яку суму                                                                                                                        

Порівняння всіх депозитів

Депозитний калькулятор

 

Ставка доходності до оподаткування. 

Оподаткування процентів, нарахованих на суму вкладного (депозитного) рахунку:

Згідно з Податковим кодексом України, починаючи з 01.01.2016р. із суми процентів, нарахованих на вкладний (депозитний) рахунок, утримується податок на пасивні доходи у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.

 

Для відкриття Депозитного вкладу необхідно звернутися до Банку з ідентифікуючими документами та підписати відповідний Пакет документів.

Відкриття та обслуговування Депозитних вкладів здійснюється Банком відповідно до Тарифів РКО про відкриття поточних та депозитних рахунків, що діють на момент заключення договору.

При користуванні послугою Банку у Клієнта виникають права та обов'язки за договором про надання послуг. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань за договором для Клієнта можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме: Банком можуть застосовуватися штраф, пеня за прострочення сплати платежів, відмова Банку від надання послуги, призупинення операцій і т.п. Детально з наслідками невиконання кожного виду договору про надання банківської послуги можна ознайомитися в Договорі банківського обслуговування в розділах «Поточний рахунок" та "Вкладні рахунки".

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг як обов'язкову умову надання цих послуг.

Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнтові, також на прохання Клієнта надається проект договору для ознайомлення.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Порівняти з іншим видом депозиту:
Пакет документів
Пакет документів
Депозитний сертифікат
Депозитний сертифікат
Онлайн замовлення
Онлайн замовлення