Головна Приватним клієнтам Депозити

Депозитний сертифікат на пред'явника

Для Клієнтів, які бажають отримувати більш високий прибуток, ніж за звичайними вкладами


Ощадний сертифікат - особливий вид депозиту, що включає властивості депозитного вкладу і цінного паперу, який оформляється на пред'явника. Даний сертифікат призначений для збереження, а також примноження коштів із прибутковістю значно вище, ніж за депозитними вкладами.

Рекомендуємо відкрити депозитний сертифікат тим Клієнтам, які бажають:
• одержати підвищений прибуток;
• зафіксувати ставку на весь термін дії сертифіката;
• мати можливість передати сертифікат 3-й особі;
• оформити відповідальне зберігання сертифіката в Банку;
• пред'являти цінний папір партнерам або іншим банкам в якості показника платоспроможності.

 

Умови відкриття депозитних сертифікатів: 

  • Формат: безкупонний сертифікат, цінний папір АТ «СБЕРБАНК».
  • Мінімальна сума: 200 000 грн., 5 000 дол. США, 5 000 євро
  • Максимальна сума: 10 000 000 грн., 1 000 000 доларів США, 1 000 000 євро
  • Строки розміщення - 93, 185, 367 днів
  • Виплата процентів: в кінці строку
  • Поповнення - не передбачено
  • Дострокове розірвання - не передбачено
  • Оформлення та погашення сертифікату: тільки у відділеннях Банку
  • Можливість зберігання у відділенні Банку: існує.
  • Повернення коштів з Депозитних мертифікатів відбувається через касу або на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. З тарифами та умовами повернення можна ознайомитись в Тарифах

 

Процентні ставки:

 

  Валюта сертифікату   % річних для терміну (днів)
93 185 367
  Гривня 6,50 6,50 6,00
  Долар США 0,01 0,01 0,01
  Євро 0,01 0,01 0,01
 

Порівняння всіх депозитів

Депозитний калькулятор

 

Ставка дохідності вказана до оподаткування.

Оподаткування процентів, нарахованих на суму вкладного (депозитного) рахунку:

Згідно з Податковим кодексом України, починаючи з 01.01.2016р. із суми процентів, нарахованих на вкладний (депозитний) рахунок, утримується податок на пасивні доходи у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.

 

Для відкриття Депозитного вкладу необхідно звернутися до Банку з ідентифікуючими документами та підписати відповідний Пакет документів.

Відкриття та обслуговування Депозитних вкладів здійснюється Банком відповідно до Тарифів РКО про відкриття поточних та депозитних рахунків, що діють на момент заключення договору. 

Вклад з видачею Депозитного сертифікату не гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

При користуванні послугою Банку у Клієнта виникають права та обов'язки за договором про надання послуг. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань за договором для Клієнта можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме: Банком можуть застосовуватися штраф, пеня за прострочення сплати платежів, відмова Банку від надання послуги, призупинення операцій і т.п. Детально з наслідками невиконання кожного виду договору про надання банківської послуги можна ознайомитися в Договорі банківського обслуговування в розділах «Поточний рахунок" та "Вкладні рахунки".

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг як обов'язкову умову надання цих послуг.

Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнтові, також на прохання Клієнта надається проект договору для ознайомлення.

При зверненні Клієнта після дати закінчення депозитного договору: вклад і проценти зберігаються Банком на поточному рахунку / картковому рахунку до моменту їх витребування Клієнтом. Проценти на залишок на поточному рахунку нараховуються під 0,01%, по картковим - не нараховуються. 

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Пакет документів
Пакет документів
Наші Пакети послуг
Наші Пакети послуг
Онлайн замовлення
Онлайн замовлення
Вас зацікавить Строковий депозит з поповненням або без поповнення
Вас зацікавить Строковий депозит з поповненням або без поповнення