Головна Приватним клієнтам Депозити

Строковий депозит з поповненням або без поповнення

Рекомендовано для тих, хто бажає розмістити власні кошти на строк від 90 до 375 днів за умови виплати відсотків в кінці строку або їх щомісячної виплати, з поповненням або без поповнення


Умови вкладу "Строковий депозит без поповнення"

 • Строки розміщення - 90 - 375 днів
 • Мінімальна сума вкладу - 1 000 грн., 50 доларів США, 50 євро
 • Поповнення - не передбачено 
 • Виплата процентів: щомісячно або в кінці строку
 • Дострокове розірвання - не передбачено

 

Умови вкладу "Строковий депозит з поповненням"

 • Строки розміщення - 90 - 375 днів
 • Мінімальна сума вкладу - 1 000 грн., 50 доларів США, 50 євро
 • Поповнення - дозволяється, в сумі не більше ніж 300% від початкової суми вкладу і не більше 10 млн.грн / 500 тис. дол. США /450 тис. Євро
 • Виплата процентів: щомісячно або в кінці строку
 • Дострокове розірвання - не передбачено

 

 • Відкриття депозиту: у відділеннях банку або через "Платіжний портал"
 • Розміщення депозиту та повернення депозитних коштів відбувається з/на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. З тарифами та умовами обслуговування поточного рахунку можна ознайомитись на сторінці Поточні рахунки.

 

Процентні ставки для "Строкових депозитів без поповнення": 

 
Валюта депозиту % річних для терміну (днів)
90-180 181-365 366-375
Виплата процентів в кінці строку      
Гривня 6,00 6,00 5,50
Долар США 0,01 0,01 0,01
Євро 0,01 0,01 0,01
Виплата процентів щомісячно      
Гривня 5,50 5,50 5,00
Долар США 0,01 0,01 0,01
Євро 0,01 0,01 0,01

 

Процентні ставки для "Строкових депозитів з поповненням": 

 

Валюта депозиту % річних для терміну (днів)                                                                                                                                 
           90-180            181-365    366-375                                                                                                                                             
Виплата процентів в кінці строку      
Гривня 6,00 6,00 5,50                                                                                                                                           
Долар США 0,01 0,01 0,01                                                                                                                                            
Євро 0,01 0,01 0,01                                                                                                                                            
Виплата процентів щомісячно      
Гривня 5,50 5,50 5,00                                                                                                                                         
Долар США 0,01 0,01 0,01                                                                                                                                         
Євро 0,01 0,01 0,01                                                                                                                                         
Програма лояльності:

При оформленні депозиту Строковий (з можливостю/без можливості поповнення), розміщеного за допомогою Платіжного порталу: +1%

Валюта: гривня

Строк розміщення: до 180 днів

Мінімальна сума вкладу (без можливості поповнення): 1 000 грн

Мінімальна сума вкладу (з можливостю поповнення): від 500 грн, але не більше 300% від первісної суми вкладу та не більше 10 млн грн.

 

Порівняння всіх депозитів

Депозитний калькулятор

 

Ставка доходності до оподаткування.

Оподаткування процентів, нарахованих на суму вкладного (депозитного) рахунку:

Згідно з Податковим кодексом України, починаючи з 01.01.2016р. із суми процентів, нарахованих на вкладний (депозитний) рахунок, утримується податок на пасивні доходи у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5%.

 

Для відкриття Депозитного вкладу необхідно звернутися до Банку з ідентифікуючими документами та підписати відповідний Пакет документів.

Відкриття та обслуговування Депозитних вкладів здійснюється Банком відповідно до Тарифів РКО про відкриття поточних та депозитних рахунків, що діють на момент заключення договору.

При користуванні послугою Банку у Клієнта виникають права та обов'язки за договором про надання послуг. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань за договором для Клієнта можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме: Банком можуть застосовуватися штраф, пеня за прострочення сплати платежів, відмова Банку від надання послуги, призупинення операцій і т.п. Детально з наслідками невиконання кожного виду договору про надання банківської послуги можна ознайомитися в Договорі банківського обслуговування в розділах «Поточний рахунок" та "Вкладні рахунки".

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг як обов'язкову умову надання цих послуг.

Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами відповідного договору. Перед укладенням договору інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнтові, також на прохання Клієнта надається проект договору для ознайомлення.

При зверненні Клієнта після дати закінчення депозитного договору: вклад і проценти зберігаються Банком на поточному рахунку / картковому рахунку до моменту їх витребування Клієнтом. Проценти на залишок на поточному рахунку нараховуються під 0,01%, по картковим - не нараховуються.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Порівняти з іншим видом депозиту:
Пакет документів
Пакет документів
Депозитний сертифікат
Депозитний сертифікат
Онлайн замовлення
Онлайн замовлення