Головна Корпоративному бізнесу Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунково-касове обслуговування

Система IFOBS «Клієнт – Банк»
Система IFOBS «Клієнт – Банк»
Система iFOBS «Клієнт-Банк» - система дистанційного обслуговування рахунків Клієнта, що дозволяє забезпечити ефективний і безпечний зв'язок із Банком за допомогою захищених каналів зв'язку мережі Інтернет.