Головна Про Банк Для інвесторів Випуски облігацій

Випуски облігацій

Основні параметри випуску облігацій ПАТ «СБЕРБАНК» серії F, G

  Серія F Серія G
Вид боргових зобов’язань: Облігації іменні, відсоткові Облігації іменні, відсоткові
Форма існування: Бездокументарна Бездокументарна
Номінал облігації: 1 000 грн 1 000 грн
Обсяг випуску: 500 млн грн 500 млн грн
Номінальна відсоткова ставка: 12% 12.25%
Виплата купонів: щоквартальна щоквартальна
Дата погашення: 5.05.2016 р. 3.11.2016 р.
Достроковий викуп: 10.05.2013 р.,
07.11.2014 р.
09.05.2014 р.
Депозитарий: ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
 

Проспект емісії облігацій АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» серія F, G Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серія F Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серія G Виписка з реєстру кодів цінних паперів серія F Виписка з реєстру кодів цінних паперів серія G